Skip to content

Vem ansvarar för vad

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det inebär att det i första hand är du som bostadsrättshavare som på egen bekostnad ska underhålla och reparera när det behövs.

Det saknar enligt huvudregeln betydelse hur behovet av underhåll eller reparation av lägenheten uppkommit, t ex så ansvarar du för skador och reparation av skador i lägenheten även om du själv inte har orsakat dem.

Nedan finner du information om hur ansvarsfördelningen är mellan föreningen och dig som bostadsrättshavare.

Vem ansvarar för vad