Skip to content

Revisorer

Vald av årsstämma 2018

Tommy Irenius, extern revisor från TI Ekonomikonsult AB. Revisorn utser själv revisorssuppleant.