Skip to content

Källsortering avfall

Beslut & regler

Beslutet om källsortering av avfall är fattat av Sveriges riksdag (år 1991) och de lokala reglerna är utformade av Uppsala kommun.

Våra miljörum

Föreningen har sex miljörum fördelat på området.

Våra sorteringskärl

Enligt kommunens regler är föreningen endast skyldig att tillse att det finns sorteringskärl för brännbara och komposterbara sopor. I soprummen finner du dock även sorteringskärl för tidningar och returpapper, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, glödlampor, batterier samt färgat och ofärgat glas. I miljörum 1 och 4 finns det även ett kärl för elektronik. I miljörum 4 finns även kärl för lysrör.

Föreningen har tagit på sig dessa frivilliga avfallsfraktioner för att de boende ska slippa bära långa sträckor till kommunens olika återvinningscentraler. Det åligger dock fortfarande var och en att ta hand om och lämna in farligt avfall, grovsopor samt större elektronik till kommunens återvinningscentraler.

Vad krävs av mig?

I första hand bör du köpa kärl (går lika bra med plastpåsar) att ha under diskbänken för brännbara sopor, för plast- , metall- och pappersförpackningar samt returglas. Det finns kärl att köpa hos de större varuhusen t ex IKEA, ICA Maxi och Bauhaus m fl.

Komposterbara sopor (matavfall m m) ska läggas i de bruna papperspåsarna som finns utlagda i alla våra miljörum. Där finns också gröna ventilerade hållare som ska användas tillsammans med påsarna.
Påsar och hållare finns även att hämta på kommunens återvinningsstationer.

Övriga sopor sorterar du direkt i respektive kärl. Alla förpackningar och returglas ska vara ordentligt rengjorda innan de kastas i sorteringskärlen.

Tänk på att sortera rätt, Uppsala kommun gör stickprov och om man hittar allt för stora mängder avvikelser kommer föreningen att åläggas straffavgifter vilket i slutändan innebär höjd avgift för alla i föreningen.

Är du osäker på vad som ska sorteras var kan du få hjälp av Uppsala Vattens sorteringsguide: http://www.uppsalavatten.se/sorteringsguide