Skip to content

Parkering

Föreningen har totalt 263 parkeringsplatser varav 151 med elplint för motorvärmare, 100 utan elplint, 16 platser med laddstation för el- eller hybridbil samt 4 platser för husvagn eller husbil. Alla fyra typerna har egna köer.

Bostadsinnehavaren får hyra max två parkeringsplatser. Boenden utan parkeringsplats prioriteras i kön före boende som står i kö för en andra parkering.

För att minimera risken att föreningens p-platser används som uppställningsplats för obrukbara fordon har styrelsen beslutat att det endast är tillåtet att hyra och disponera föreningens förhyrda parkeringsplatser om fordonet är besiktigat, skattat och försäkrat.

Vill du ställa dig i kö för en parkeringsplats gör du det enklast på följande länk. 

Vid uppsägning av din parkeringsplats ska du mejla till faost@sbc. Uppge namnet på föreningen, ditt namn och vilken parkeringsplats det gäller.

Instruktion för elplint finns här.

Pris för boendeparkering

Parkering utan elplint: 100 kr/månad

Parkering med elplint: 150 kr/månad

Parkering med laddbox: 450 kr/månad plus 250 öre per KWh.

Parkering för husvagn eller husbil: 100 kr/månad

Vi kontraktsskrivning tas en administrationsavgift ut på 625 kronor.

Gästparkering

Föreningen har ingen egen gästparkering men kommunen har ett flertal parkeringsplatser på gatan där man kan parkera för en låg timavgift.

Parkeringstillstånd på gården

Vid flytt eller dylikt kan man få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller för parkering på gården. Även för parkering på gården med tillstånd, krävs att utrymnings- och utryckningsvägar hålls fria. Parkeringstillståndet är tidsbegränsat och hämtas ut på expeditionen.

Parkeringsförbud

Det råder absolut parkeringsförbud vid bommar! Utrymmet vid bommar får inte heller användas för på och avlastning. Utrymmet vid bommarna måste vara fria för att ge full framkomlighet för utryckningsfordon.