Skip to content

Energideklaration

Enligt lag är föreningen skyldig att vart tionde år göra en energideklaration. Den senaste energideklarationen gjordes 2018-06-29. Resultatet av energideklarationen kan ses i respektive trapphus.