Skip to content

Gym och pingisrum

Föreningens gym och pingisrum finns i hus 44.

Vill du bli medlem i föreningens gym så går du till expeditionen i hus 24 och anmäler dig. Expeditionen är öppen måndagar jämna veckor mellan kl. 16.00-17.00. Medlemskap omfattar endast boende i medlemmens lägenhet och hushåll. Det är alltså inte tillåtet att bjuda in vänner och bekanta till gymmet.

Medlemskapet i gymanläggningen kostar 150 kronor/månad/hushåll. Som medlem betalar du också en depositionsavgift på 200 kronor för taggen till gymmet. Kostnaderna debiteras i samband med hyresavin. Depositionsavgiften återbetalas om medlemskapet avbryts och taggen till gymmet återlämnats.

Gymmet är öppet alla veckans dagar och du behöver inte boka din träningstid i förväg. Kom ihåg att det inte är tillåtet med utomhusskor inne i gymmet. Redskapen är av senaste modell och anpassade för både gammal och ung, tränad och otränad och syftet är att gymmet ska främja vår hälsa och vårt välbefinnande.

Vill du nyttja pingisrummet så kontaktar du Ola Åkerblad, tfn 073-810 68 45, så får du låna en nyckel.