Skip to content

Montering av markis

Enligt 42 § Tillbyggnad, måste medlem få styrelsen tillstånd innan montering på fasad får ske.

Precis som övriga tillbyggnader är medlem ansvarig att demontera markis efter uppmaning från styrelse om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut.

Om du önskar montera markis skall ansökan lämnas till styrelsen för godkännande. Vid godkännande skrivs ett avtal mellan bostadsrättshavare och styrelse, där det framgår hur och vad som får monteras.