Skip to content

Tillbyggnad av altan

Samtliga lägenheter är utrustad med balkong. I många lägenheter som ligger på markplan har den boende gjort en tillbyggnad av balkongen.

En tillbyggnad av balkong måste alltid godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Föreningen har tagit fram ritningar som beskriver hur tillbyggnaden skall byggas. Tillbyggnader som inte följer ritningar kan komma att rivas på medlems bekostnad.

När styrelsen godkänt ansökan för tillbyggnad av balkongen får medlem ett skriftligt godkännande, ritning samt för huset gällande färgkod.

Medlem har själv ansvar för underhåll och skötsel på och omkring tillbyggnad. Föreningen har underhållsansvar för balkong.