Skip to content

Sök:

Nyheter

På grund av de alltmer ökade kostnaderna för föreningen är vi tvungna att höja årsavgiften med 10 % från den första januari 2024. Anledningen till detta är bl a högre räntekostnader för våra lån, kraftigt höjd avgift för fjärrvärme och även en kommande kraftig höjning av vattentaxan.