Skip to content

Välkommen till BRF KUMMINEN

Årsstämma 2024
Föreningens årsstämma kommer att hållas den 23 maj kl 18.00 i föreningslokalen i hus 18. Motioner ska vara inkomna senast torsdagen den 29 februari. Motioner lämnas antingen i brevlådan utanför expeditionen vid hus 24 eller via e-post till brf@kumminen.se.