Skip to content

Stadgar

Föreningens stadgar är det som tillsammans med Bostadsrättslagen avgör bland annat ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening. Här kan du ladda ner föreningens senast antagna stadgar som registrerades av Bolagsverket 2023-06-20.

Stadgar