Skip to content

Ekonomi

Du kan vända dig till SBC med frågor gällande avgifter, hyror, överlåtelser och pantsättningar
via kundtjänst på telefon nr 0771- 722 722 eller via e-post: kundtjänst@sbc.se

Handlingar gällande pantsättningar skickas till SBC.

Postadress:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall