Skip to content

Tvättstugor

Föreningen har fyra tvättstugor. Tvättstugor finns i hus 18, 24, 32 och 44. I 24 finns en grovtvättstuga.

Tvättstugorna bokas på tavla utanför respektive tvättstuga med lägenhetens tvättstugekolv. Om man förlorat kolven kan man köpa en ny hos Certego på Fyrislundsgatan 68.

Torktumlaren/torkskåpen/torkrum

Du får använda torktumlaren/torkskåpet/torkrum fram till klockan 23, efter det måste maskinerna stängas av. Rengör filter och golv i torkanordningen.

Städa alltid efter dig! Torka ytor med våt trasa, rengör tvättmaskiner och facken för tvätt- & sköljmedel. Ta bort ludd ur torktumlaren och torka ur och rengör filtret i torkskåpen. Sopa och våttorka golvet. Anmäl omedelbart fel på maskinerna till felanmälan.

Tvättmaskiner

Använd alltid tvättpåsar till BH:ar då bågar och spännen lätt förstör maskinerna. Grovtvätt t ex mattor, tvättas i grovtvättstugan. Rengör alltid tvätt- och sköljmedelsfack noga efter tvätt. Tänk på de som är allergiska mot tvätt- & sköljmedel.

Regler tvättstuga

Tvätta först på den redan beställda tvättiden innan ny tid bokas.

Har tvättiden ej påbörjats efter 0.5 timmar får annan överta tvättpasset.

Brf Kumminen lämnar ej ersättning för skador på tvättgods som orsakats av plötsligt uppkomna fel på tvättstugans maskinella utrustning.

Var och en är skyldig att rengöra lokaler och maskiner efter användandet.

Om du upptäcker fel och brister på tvättstugans utrustning skall detta felanmälas. Se felanmälan.