Skip to content

Styrelse och ekonomi

Om du vill att styrelsen tar upp en viktig fråga på ett möte är du välkommen att lämna en lapp i expeditionens brevlåda, Kummingatan 24. 

Valda av årsstämma 2021 resp. 2022

Yvonne Andersson, ordförande, Kummingatan 22 A

Sten Andersson, sekreterare, Kummingatan 6 B

Gunnar Edgren, vice ordförande, Kummingatan 10 B

Torbjörn Johansson, ordinarie ledamot, Kummingatan 4 A

Sofi Larsson, ordinarie ledamot, Kummingatan 4 C

Andreas Franzèn, suppleant, Kummingatan 22 A