Skip to content

Styrelse och ekonomi

Om du vill att styrelsen tar upp en viktig fråga på ett möte är du välkommen att lämna en lapp i expeditionens brevlåda, Kummingatan 24. 

Valda av årsstämma 2023 resp. 2024

Yvonne Andersson, ordförande, Kummingatan 22 A
Tel 070-653 65 85

Gunnar Edgren, vice ordförande, Kummingatan 10 B
Tel 072-399 25 05

Torbjörn Johansson, ordinarie ledamot, Kummingatan 4 A
Tel 070-461 58 56

Bodil Mellblom, ordinarie ledamot, Kummingatan 26 A
Tel 070-566 81 55

Fredric Gren, ordinarie ledamot, Kummingatan 8 B
Tel 076-776 66 78

Sten Andersson, suppleant, Kummingatan 6 B
Tel 070-691 14 30

Mimma Spasic, suppleant, Kummingatan 2 B
Tel 073-714 37 80