Skip to content

Styrelse och ekonomi

Om du vill att styrelsen tar upp en viktig fråga på ett möte är du välkommen att lämna en lapp i expeditionens brevlåda, Kummingatan 24. 

Valda av årsstämma 2022 resp. 2023

Yvonne Andersson, ordförande, Kummingatan 22A
Tel 070-653 65 85

Gunnar Edgren, vice ordförande, Kummingatan 10B
Tel 072-399 25 05

Sten Andersson, ordinarie ledamot, Kummingatan 6B
Tel 070-691 14 30

Torbjörn Johansson, ordinarie ledamot, Kummingatan 4A
Tel 070-461 58 56

Bodil Mellblom, ordinarie ledamot, Kummingatan 26A
Tel 070-566 81 55

Fredric Gren, suppleant, Kummingatan 8B
Tel 076-776 66 78

Mimma Spasic, suppleant, Kummingatan 2B
Tel 073-714 37 80