Skip to content

Försäkring

Om försäkringen

Vid eventuell skada skall bostadsrättsinnehavaren kontakta vår tekniska förvaltare Joachim Gellerstedt. Joachim nås på telefonnummer 0771- 722 722.

Skadedjur

Föreningen har även tecknat en skadedjursförsäkring hos Nomor. Vid angrepp ring 0771-122 300 eller vår tekniska förvaltare. Du kan också göra en anmälan på www.nomor.se

Du och föreningen delar på ansvaret!

Grundtanken i Bostadsrättslagen är att förening och bostadsrättshavare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av lägenhetens inre, inkl. ytskikt, vitvaror etc., medan föreningen svarar för byggnadskroppen i övrigt.

Föreningen har tecknat en gemensam tilläggsförsäkring. Observera att en gemensam tilläggsförsäkring inte ersätter behovet av en egen hemförsäkring! Den vanliga hemförsäkringen behövs fortfarande bl.a. för att du skall vara skyddad vid inbrott och skador på ditt lösöre och för det fall någon riktar ett skadeståndskrav mot dig.

Information om tilläggsförsäkringen hittar du nedan.

Vem ansvarar för vad

Bostadsrättsförsäkring

Viktig information till dig som bostadsrätthavare