Skip to content

Underhåll

Större utförda underhållsåtgärder åren:

2022 Renovering fasad hus 32 o 44
2022 Målning fläktkåpor tak
2022 Byte av armatur parkering
2021 Renovering tvättstuga 18 och 32
2021 Renovering fasad hus 18
2021 Relining avlopp 18 lägenheter i hus 36C, 38A,40C, 50A, 56A och 42B
2021 Beskärning träd
2021 Översyn av husgrunder
2019-2020 Renovering tvättstuga 32
2019-2020 Byte av fönster och balkongdörrar
2018 Trapphusrenovering
2018 Renovering tvättstuga 44
2018 Byte av dörrar tvättstugor
2017 Byte av styrsystem till värmecentral
2016 Ny lekplats på 30-gården samt delvis 20-gården
2016 Byte av gungställningar
2016 Installation av rörelsesensorer i samtliga sop och cykelrum
2015 Renovering av samlingslokalen
2015 Slutetapp fasadrenovering
2014-2015 Byte av låssystem
2014 Byte till säkerhetsdörrar
2014 Fasadrenovering etapp 2
2013 Fasadrenovering etapp 1
2013 Trapphusbelysning
2012 Systematiskt brandskyddsarbete
2012 Förrådsdörrar vid entré
2012 Renovering träpanel och portar entréer
2011-2012 Trapphusbelysning del av området
2006-2007 Fönsterrenovering (Nya balkongdörrar + ytterbågar)
2004-2006 Isolering husgavlar
2002 Omläggning av tak
1999-2004 Panelbyte samt målning
1997-1998 Rörstambyte