Skip to content

Nycklar och lås

Föreningen har ett avtal med Certego för att göra nycklar och låscylindrar. Om du behöver ytterligare nycklar eller ny låscylinder så besöker du Certego på Fyrislundsgatan 68. För att få köpa extranyckel krävs det att du kan identifiera dig som ägare till lägenheten samt att du kan uppvisa en redan befintlig nyckel till lägenheten.

Bostadsrättsinnehavaren svarar själv för underhåll och reparation av nycklar och låsanordningar.

Lås till yttre extraförråd (gamla soprummen) får inte under några som helst omständigheter bytas utan styrelsens godkännande, då vattenavstängningarna finns i dessa extraförråd. Föreningen måste ha tillgång till förråden för att, vid olycka, snabbt kunna stänga av vattnet till byggnaderna.