Trivselregler

För alla medlemmars trevnad uppmanas ni att följa föreningens trivselregler:

Ordningsregler

För allas trivsel, tänk på:

 • att väl akta och vårda föreningens / vår egendom.
 • att inte använda lägenhet eller föreningens övriga utrymmen för annat än avsett ändamål.
 • att inte lämna porten olåst nattetid.
 • att iakttaga sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt.
 • att inte lämna vattenkran öppen, i synnerhet inte om vattnet är avstängt.
 • att undvika vattentappningar, tvättning, centrifugering efter kl. 23.00 och före kl. 06.00.
 • att inte utomhus, på annan än angiven plats och under annan tid än mellan kl. 09.00 och 20.00 rengöra mattor, kläder m m.
 • att vintertid ej öppna fönster så att frostskada på vattenledning eller radiatorer uppstår.
 • att inte placera vare sig torkmattor, skor, stövlar, leksaker eller andra föremål i trapphusen.
 • att vid upptäckt av ohyra, omedelbart anmäla detta direkt till Svea Miljö & Hygien AB
 • att källsortering ska utföras enligt gällande regler.
 • att inte utan särskilt tillstånd verkställa någon form av skyltning inom föreningens lokaler eller på dess område.
 • att inte piska mattor, kläder och dyl. på balkonger eller i trapphusen och inte skaka sängkläder genom fönstren.
 • att vid framförande av musik eller användande av TV, radio, musikanläggning eller instrument i lägenhet efter kl. 23.00 och före kl. 07.00 tillse att andra ej störs därav.
 • att leda husdjur (hund, katt) i koppel inom bostadsområdet och att ej rasta dem inom detsamma, gäller även parkeringsplatsen.
 • att vid vattning av balkonglådor iaktta varsamhet så det inte rinner ner vatten till grannen.
 • att se till så att egna barn ej kör moped inom området.
 • att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen lämnade föreskrifter.
 • att se till att våra barn inte bryter sönder och förstör våra träd och buskar inom området.