Föreningslokal

Föreningslokalen får hyras av boende i föreningen. Kostnaden för att hyra lokalen är 500 kronor per helg varav 200 kronor är depositionsavgift som återfås när lokalen är besiktigad och godkänd av föreningens tekniska förvaltare.

Nyckel till lokalen fås när hyreskontraktet är påskrivet och avgiften är betald. Nyckeln hämtas ut på expeditionen under expeditionstid och återlämnas senast på expeditionstiden nästkommande måndag efter hyrd helg.

Bokning av föreningslokalen görs hos den tekniska förvaltaren under expeditionstid, alternativt via mail brf@kumminen.se