Revisorer

Vald av årsstämma 2018

Tommy Irenius extern revisor från TI Ekonomikonsult AB . Revisorn utser själv revisorssuppleant.