Revisorer

Vald av årsstämma 2017

Tommy Irenius extern revisor från Företagarnas Revisionsbyrå. Revisorn utser själv revisorssuppleant.