Valberedning

Valda av årsstämma 2018

Lennart Lönnqvist, sammankallande, Kummingatan 20c

Thomas Persson, Kummingatan 22C