Ekonomi

Du kan vända dig till SBC men frågor gällande avgifter, hyror, överlåtelser, pantsättningar, mm.

Telefon 0771- 722 722

Postadress: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1852
751 48 Uppsala

Besöksadress: Hamnesplanaden 3, 1 tr
Tel: 018-65 64 70
E-post: kundtjanst@sbc.se