Styrelse och ekonomi

Om du vill att styrelsen tar upp en viktig fråga på ett möte är du välkommen att lämna en lapp i expeditionens brevlåda, Kummingatan 24. Du är också välkommen att kontakta oss om du undrar över något.

Valda av årsstämma 2017

Pernilla Lundgren Sävström, Ordförande, Kummingatan 20C

Helena Evestam Eklund, vice ordförande, Kummingatan 16B

Yvonne Andersson, ledamot, Kummingatan 22A

Sofi Larsson, ledamot, Kummingatan 4C

Sten Andersson, ledamot, Kummingatan 6B

Katarina Magnusson, suppleant, Kummingatan 46A

Gunnar Edegren, suppleant, Kummingatan 10B