Förvaltare

Föreningens tekniska förvaltare heter Catharina Hillerström Vagli och har sitt kontor hos Sbc. Catharina nås normalt vardagar mellan 08.00-16.00 på telefon 0771-722 722 .