Parkering

Föreningen har totalt 263 parkeringsplatser varav 151 med motorvärmaruttag, 108 utan motorvärmaruttag och 4 extra stora. Alla tre med egna köer.

Bostadsinnehavaren får hyra max två parkeringsplatser. Boenden utan parkeringsplats prioriteras i kön före boende som står i kö för en andra parkering.

Om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats – kontakta SBC, telefon 0771-722 722

Pris för boendeparkering

Parkering utan motorvärmare 50 kronor i månaden

Parkering med motorvärmare 130 kronor i månaden

Extra bred parkering 100 kronor i månaden

Vi kontraktsskrivning tas en administrationsavigt ut på 625 kronor.

Gästparkering

Föreningen har ingen egen gästparkering men kommunen har ett flertal parkeringsplatser på gatan där man kan parkera för en låg timavgift.

Parkeringstillstånd på gården

Vid flytt eller dylikt kan man få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller för parkering på gården. Även för parkering på gården med tillstånd, krävs att utrymnings- och utryckningsvägar hålls fria. Parkeringstillståndet är tidsbegränsat och hämtas ut på expeditionen.

Parkeringsförbud

Det råder absolut parkeringsförbud vid bommar! Utrymmet vid bommar får inte heller användas för på och avlastning. Utrymmet vid bommarna måste vara fria för att ge full framkomlighet för utryckningsfordon.