TELE2

Kabel-TV, bredband och telefoni

Föreningen har kabel-TV genom Tele2. Tele2:s nät omfattar inte bara TV utan även möjlighet till bredband och telefoni. Bredband och telefoni är tjänster som du själv måste beställa och själv betalar abonnemang för.
Ring kundservice på Tele2, tel 90 222, eller beställ på deras hemsida, www.tele2.se.

Föreningen abonnerar på ett 20-tal kanaler enligt basutbud. För aktuellt basutbud se Tele2:s hemsida, www.tele2.se.