Com Hem

Kabel-TV, bredband och telefoni

Fastigheten har kabel-TV genom Com hem. Com hems nät omfattar inte bara TV utan även möjlighet till bredband och telefoni. Bredband och telefoni är tjänster som du själv måste beställa och själv betalar abonnemang för. Ring kundservice Com hem 90 222

Föreningen abonnerar på ett 20-tal kanaler enligt basutbud. För aktuellt basutbud se Com hems hemsida com hem.